Personuppgiftspolicy

Välkommen till http://www.hundtts.se (”HundTTS”). Vi förstår att dataskydd är viktigt för dig som vår kund och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Det innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet.
Denna personuppgiftspolicy förklarar därför hur och varför HundTTS samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig

HundTTS, Sabrina Heinrich
E-post: info@hundtts.se
Telefonnummer: 070 26 78 551
Adress: Gråliden 12, 93494 Kåge

1. Grundläggande information

All behandling av personuppgifter som HundTTS utför sker i en enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679) och annan relevant lagstiftning. Genom att du godkänner denna policy är du införstådd med att vi använder dina personuppgifter på nedan angivna sätt.

HundTTS förbinder sig att endast hantera personuppgifter i enlighet med denna policy.

2. När samlar vi dina personuppgifter?

Vi kan samla in personlig identifieringsinformation från dig på olika sätt, inklusive men inte begränsat till, när du anmäler dig till en kurs eller träning, skapa ett konto i online-butiken, prenumererar på nyhetsbrevet och i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner, eller resurser vi gör tillgängliga. Du kan besöka HundTTS:s webbsida anonymt. Vi samlar in personlig identifieringsinformation från dig endast om du frivilligt lämnar in sådan information till oss. Du kan vägra att lämna personlig identifieringsinformation, men genom att göra det du hindras från att delta i vissa aktiviteter.

3. Vilka personuppgifter inhämtas?

HandTTS samlar, lagrar och använder endast personuppgifter som är nödvändiga, väsentliga och förenliga med tjänsternas ändamål. Vi kan komma att behandla följande uppgifter:

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter, uppgifter om dina träningar, träningshistorik, köphistorik, IP-adress och information om din användning av HundTTS:s webbplats.

4. Varför samlar vi dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?

HundTTS samlar personuppgifter i syfte att organisera träningar, skicka fakturor och uppfylla förpliktelser enligt bokföringslagen. Vi gör det även för att vi ska kunna förbättra våra tjänster gentemot dig som kund.

Vi kan även med stöd av ditt samtycke marknadsföra och anpassa erbjudanden till dig eller informera om våra tjänster via nyhetsbrev i e-post. Genom att godkänna denna policy vid registrering samtycker du således till sådan behandling av dina personuppgifter.

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

HundTTS sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen. Personuppgifterna kommer att gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål vilka de samlats in.

HundTTS sparar uppgifter om kunder i högst 12 månader efter att kunden senast har genomfört ett träning eller på annat sätt har interagerat med HundTTS.

HundTTS kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka HundTTS:s rättsliga intressen, t ex om det pågår en juridisk process.

6. Dina rättigheter

HundTTS ansvarar för att tillvarata dina rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan relevant lagstiftning. Detta innebär att du har rätt att:

 • Få tillgång till dina samlade personuppgifter. Det innebär även att du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag i digitalt format av dina personuppgifter.
 • Begära att vi rättar felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.
 • Få dina uppgifter permanent raderade om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in eller då du inte längre samtycker till behandlingen. Rätten gäller inte om det finns annan rättslig grund för behandlingen eller om det annars finns en rättslig skyldighet för HundTTS att behandla personuppgifterna.
 • Få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för angivet ändamål.
 • Motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring (t es nyhetsbrev). Invändning mot sådan behandling sker genom meddelande via mail till info@hundtts.se. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med behandling för sådant marknadsföringsändamål.
 • Inge eventuella klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten; Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/).

HundTTS kommer att underrätta varje tredje part som har tillgång till dina personuppgifter om eventuella ändringar begärs för att säkerställa att dina rättigheter tillvaratas på det sätt som beskrivs ovan.

7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

HundTTS förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter till en tredje part. Så kommer uppgifterna att spara inom en bokföringsprogram och därmed att lämna ut till vår redovisningsbyrå.

HundTTS kan komma att lämna ut personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller för att tillvarata HundTTS:s rättsliga intressen.

Om personuppgifter överförs på detta sätt kommer HundTTS att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att personuppgifterna fortsätter vara skyddade i enlighet med Dataskyddsförordningen. HundTTS kommer även säkerställa att personuppgifterna överförs på ett lagligt och säkert sätt.

HundTTS kommer inte att sälja personuppgifter till tredje part.

8. Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

9. Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

10. Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade och löper ut efter ett dygn.

11. Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

12. Vilka vi delar dina data med

Om du begär återställning av lösenordet kommer din IP-adress att ingå i e-postmeddelandet om återställning.

13. Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

14. Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

15. Vart dina uppgifter skickas

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

16. MailPoet nyhetsbrev och e-post

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller om du är medlem på vår hemsida (du kan logga in) eller om du har köpt något på vår hemsida, finns det en stor chans att du kommer att få e-post från oss.

Vi skickar endast e-post till dig som du har valt att ta emot, eller som avser de tjänster som vi tillhandahåller till dig.

För att skicka e-post till dig använder vi namnet och e-postadressen du ger oss. För att förhindra missbruk av systemet loggar vår webbplats även den IP-adress du använde när du anmälde dig till tjänsten.

Denna webbplats kan skicka e-post via MailPoets utskickstjänst. Denna tjänst gör det möjligt för oss att spåra öppningar och klick i våra e-postmeddelanden. Vi använder denna information för att förbättra innehållet i våra nyhetsbrev.

Ingen identifierbar information spåras annars utanför denna webbplats förutom e-postadressen.

MailPoet skapar och lagrar två cookies om du använder WooCommerce och MailPoet tillsammans. Dessa cookies är:

Namn på cookie: mailpoet_revenue_tracking
Giltighetstid för cookie: 14 dagar.
Beskrivning av cookie: Syftet med denna cookie är att spåra nyhetsbrev som skickas från din webbplats som förvärvar klick och efterföljande köp i din WooCommerce-butik.

Namn på cookie: mailpoet_abandoned_cart_tracking
Giltighetstid för cookie: 3 650 dagar.
Beskrivning av cookie: Syftet med denna cookie är att spåra användare som har övergett sin varukorg i din WooCommerce-butik, för att sedan kunna skicka dem ett nyhetsbrev om den övergivna varukorgen från MailPoet.

Obs: Användaren måste ha valt att prenumerera och vara en bekräftad prenumerant.

Vi samlar in information om dig under kassaprocessen i vår butik.

17. WooCommerce

17.1 Vad vi samlar in och lagrar

Medan du besöker vår webbplats, kommer vi att spåra:

 • Produkter som du har visat: vi använder detta för att exempelvis visa dig produkter som du nyligen har tittat på.
 • Platsinformation, IP-adress och webbläsartyp: vi använder detta för ändamål såsom momsberäkning och fraktkostnader
 • Leveransadress: vi ber dig ange detta så att vi, till exempel, kan beräkna frakt innan du beställer, och skicka dig beställningen!

Vi använder också cookies för att hålla reda på varukorgens innehåll medan du använder vår webbplats.

När du köper från oss, ber vi dig att ge oss information som innefattar ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsuppgifter/betalningsuppgifter och valfri kontoinformation såsom användarnamn och lösenord. Vi använder denna information för syften, såsom att:

 • Skicka information till dig om ditt konto och din beställning
 • Svara på dina frågor, inklusive återköp och klagomål
 • Behandla betalningar och förhindra bedrägerier
 • Konfigurera ditt konto för vår butik
 • Följa lagliga krav vi har, såsom momsberäkning
 • Förbättra vår butikserbjudanden
 • Skicka dig marknadsföringsmeddelanden, om du väljer att ta emot dem

Om du skapar ett konto kommer vi att lagra ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, vilket kommer användas för att fylla i dina uppgifter i kassan för framtida beställningar.

Generellt lagrar vi bara information om dig så länge vi behöver informationen för de ändamål vilka vi samlar in och använder den, och så länge vi inte är juridiskt skyldiga att lagra den. Till exempel kommer vi att lagra beställningsinformation för gällande tidsperiod för skatte- och redovisningsändamål. Detta inkluderar ditt namn, e-postadress och fakturerings- och leveransadresser.

Vi lagrar även kommentarer eller recensioner, om du lämnar dessa.

17.2 Betalningar

Vi tar emot betalningar genom Stripe. När vi behandlar betalningar, kommer några av dina uppgifter att skickas till Stripe, inklusive information som krävs för att behandla eller ge support för betalningen, såsom köpets totalsumma och faktureringsinformation.

18. ReCAPTCHA

ReCAPTCHA version 3 är implementerad på denna webbplats. Användning av reCAPTCHA version 3 omfattas av Googles sekretesspolicy och användarvillkor.

Du bekräftar att du godkänner att reCAPTCHA API fungerar genom att samla in hårdvaru- och mjukvaruinformation, t.ex. enhets- och applikationsdata, och skicka den till Google för analysändamål. Informationen som samlas in när du använder tjänsten används för att förbättra reCAPTCHA och för allmän säkerhet. De används inte av Google för personlig reklam.

19. Ändringar av personuppgiftspolicyn

HundTTS har rätt att när som helst uppdatera denna integritetspolicy. Vi uppmuntrar studenter att ofta kontrollera denna sida för eventuella ändringar. Du erkänner och samtycker till att det är ditt ansvar att regelbundet granska denna integritetspolicy och bli medveten om ändringar.

20. Ditt godkännande av dessa villkor

Genom att anmäla dig till HundTTS anger du att du accepterar denna integritetspolicy. Om du inte godkänner denna sekretesspolicy ska du inte anmäla dig till HundTTS. Din fortsatta registrering efter att ändringar i denna sekretesspolicy har publicerats kommer att anses vara ditt godkännande av dessa ändringar.

Denna policy uppdaterades 7 nov 2022.