För vem?

Grundkursen ”Kommunikation, relation och fostran” är för dig som vill bygga upp relationen till din hund på förståelse, tillit och ömsesidig respekt. Kursen är för hundar i alla åldrar. Efter kursen vet du hur du kan visa din hund det du menar och du kan tolka hundens reaktion (svar). Du har kunskap om din hunds behov, om hur din hund lär sig och hur du lär din hund något. Du kommer att veta mer om din och din hunds relation och hur du kan påverka den.

Kursens mål är att du förstår. Du ska förstå varför din hund beter sig på ett visst sätt och varför hunden kommer att förändra sitt beteende när du förändrar något i ditt beteende. Du ska förstå på vilket sätt du och din hund påverkar varandra. Du lär dig att använda dessa kunskaper i alla träningar som du gör med din hund och på så sätt får en harmonisk vardag med din hund.

Vad kommer vi att göra under kursen?

Under kursen blandas teori med praktiska övningar. Jag kommer att visa kommunikation och övningar med de deltagande hundar. Därefter gör varje deltagare övningarna med egen hund. En del övningar görs en i taget och jag coachar så att du kan observera så många olika samtal mellan människa och hund som möjligt.

Ämnen som behandlas under kursen är:

  • grundläggande kunskap om kroppsspråklig kommunikation

  • hur relationen mellan dig och din hund ser ut och hur du kan förändra/fördjupa den
  • hundens energinivå och hur du kan påverka den
  • inkallning

  • att säga till hunden

  • att gå i koppel

  • dessutom finns mycket tid för att prata om alla aktuella frågor som du har

Efter du har gått kursen får du träna praktiskt med din hund, bli coachad och kan ställa frågor”Träningsträffar”, ”Hundmöten” och olika avancerade kurser. Ämnen är t ex kontaktträning, att gå i koppel, inkallning, beteendeutredning mm.

Förutsättningar:

Inga.

Upplägg:

Kursen varar i 6 timmar, uppdelad i 2 eller 3 tillfällen och hålls på i Gråliden 12, Kåge.

Ett kompendium ingår i priset.

Grundkurs ”Kommunikation, relation och fostran”:

Lördag 19/2 samt 26/2 kl 14.00-17.00

i Gråliden 12, Kåge

max 6 ekipage

1200 kr/hund (Anmälan gäller för en hund, tillhörande människor får följa med så många som vill.)

Ett kompendium ingår i priset.