Du lär dig att leda din hund och att ta ansvar när det är nödvändigt.
Din hund lär sig att uppmärksamma dig och att lita på dig.