Här får du skicka mig dina frågor om ämnet i förväg och jag kommer att skräddarsy innehållet i webbinariet för att svara på dina frågor. Så kommer vi att diskutera dina bekymmer under webbinariet och naturligtvis kommer jag att svara på alla frågor som kan uppstå.

Jag rekommenderar att du tittar på motsvarande webbinarium som finns i butiken i förväg, men detta är inte ett krav för deltagande.

Live-webbinarium ”Hundens kommunikation och hur du pratar tydligt med din hund”:

I live-webbinariet pratar vi om hundarnas kommunikation och hur du kan använda med ditt eget kroppsspråk medvetet.

Skicka mig dina frågor i förväg och jag kommer att skräddarsy innehållet i webbinariet för att svara på dem.

Du får också gärna skicka små klipp som vi kan diskutera om.

Live-webbinarium ”Vem bestämmer, du eller din hund – vägen till en harmonisk samvaro”:

Har du känslan att någonting går fel? Din hund drar i kopplet, bråkar med andra hundar eller kommer bara om du ger den godis när du ropar? Det känns som den bestämmer hur den gör och du bara reagerar, ibland lite hjälplöst.

Varför gör den så? Hur ska du göra för att din hund ska lyssna på dig och ta dig på allvar?

I live-webbinariet kan vi prata om just dina bekymmer.

Skicka mig dina frågor i förväg och jag kommer att skräddarsy innehållet i webbinariet för att svara på dem.

Live-webbinarium ”Hundens lärande”:

Din hund lär sig inte bara när du ger den godis, den lär sig genom sitt beteende och reaktionerna som den får på detta beteende av andra under hela dagen.

I live-webbinariet kan vi prata om olika lärprocesser och hur du kan nyttja dem för att lära din hund det du vill att den ska lära sig.

Skicka mig dina frågor i förväg och jag kommer att skräddarsy innehållet i webbinariet för att svara på dem.