Alla träningar bygger på kroppsspråklig kommunikation och aktsamhet.

Förståelse och kommunikation

Du lär dig att tolka din hunds språk och förstå varför den beter sig på ett visst sätt samt vilka behov den har.
Du lär dig att kommunicera medvetet och tydligt med din kropp så att din hund förstår vad du säger.

Ledning och orientering

Du lär dig att leda din hund och att ta ansvar när det är nödvändigt.
Din hund lär sig att uppmärksamma dig och att lita på dig.

Aktsamhet och balans

Du lär dig att agera respektfullt och medvetet mot din hund och mot dig själv.
Genom inre balans möter ni båda livet lugnt.