Träningen hos HundTTS syftar till att ge en bra grund för en tillitsfull och harmonisk samvaro med din hund.

Det innebär att du och din hund lär känna varandra väldigt bra, att ni vet hur ni reagerar i vissa situationer, att ni känner varandras önskningar, behov och gränser och att ni respekterar varandra.

De här tre byggstenarna vilar HundTTS:s träningsfilosofi på:

Förståelse och kommunikation:

Du lär dig att tolka din hunds språk och förstå varför den beter sig på ett visst sätt samt vilka behov den har.

Du lär dig att kommunicera medvetet och tydligt med din kropp så att din hund förstår vad du säger.

Ledning och orientering:

Du lär dig att ta ansvar och att leda din hund.
Din hund lär sig att vara uppmärksam på dig och att lita på dig.

Aktsamhet och balans:

Du lär dig att agera respektfullt och medvetet mot din hund och mot dig.
Genom inre balans möter ni båda livet med lugn.

Träning hos mig:

Min träning bygger på kroppsspråklig kommunikation och aktsamhet. För mig är det viktigt att du som hundägare förstår din hund. Du ska förstå varför hunden reagerar på ett visst sätt och vad du kan göra för att påverka er relation. Du får lära dig att uttrycka dig på ett sätt som din hund kan förstå. Då blir det lättare för dig att hjälpa den att leva i vårt samhälle. Det ska bli lättare för din hund att anpassa sig till det liv som du förväntar dig att leva tillsammans med din hund och ett liv som hunden kanske inte själv har valt.

Aktsamhet och hundträning

Aktsamhet betyder att iaktta respektfullt. Så jag definierar ”aktsamhet” som ”respektfull medvetenhet”. Det gäller inte bara för något eller någon annan utan också för dig själv.

Vad betyder aktsamhet inom hundträningen?

Jag menar med aktsamhet inom hundträningen att du blir medveten om både din hunds och ditt eget mående och behov.

Du observerar hur din hund beter sig och hur den reagerar. När du säger till din hund eller rör den, iakttar du respektfullt hundens reaktion (svar) och anpassar dig därefter.

Du tar dig själv lika som din hund på allvar. Du iakttar vad som händer inom dig och blir medveten om din kropp, dina tankar och känslor.

Hundträningen som bygger på en sådan bas, leder till en djup och tillitsfull relation mellan dig och din hund. Du lägger märke till det som händer hos dig och hos hunden, du kan lita på din magkänsla och blir säkert i det du gör. Din självmedvetenhet och självsäkerhet underlättar för din hund så den kan lita på dig, överlämna ansvar, följa och slappna av.