Ha det roligt tillsammans och

träna samtidigt på tydligt kommunikation och fördjupa relationen mellan dig och din hund

”Fun-obedience”

– är till för dig som vill träna på att använda ditt kroppsspråk medvetet. På kursen får du kunskap om hur du leder din hund kroppsspråkligt och lär din hund kommandon med hjälp av din kropp. ”Fun-obedience” är ett roligt sätt att främja samarbete och fördjupa relationen mellan dig och din hund.

”Kroppsspråklig longering med hunden”

– är till för dig som vill träna på att använda ditt kroppsspråk medvetet. I kursen får du kunskap om kroppsspråklig kommunikation och hur du leder din hund kroppsspråkligt i närheten och på distans. ”Kroppsspråklig longering med hunden” är ett roligt sätt att främja samarbete och fördjupa relationen mellan dig och din hund.

“Lek och skoj”

– är till för dig som vill njuta av en rolig kurs tillsammans med din hund och vid sidan om det få inspiration och tips om leken.

”Roligt lugnt och tillitsfullt”

– är till för dig som vill att din hund litar på dig, att ni växer ihop och att din hund får en stabil självkänsla.

”Föremålssök”

– är en roligt aktivitet för dig och din hund som fordrar och uttröttar din hund kroppsligt och mentalt.

”Spårsök”

– är en roligt aktivitet för dig och din hund som fordrar och uttröttar din hund kroppsligt och mentalt.