Ha det roligt tillsammans och

träna samtidigt på tydligt kommunikation och fördjupa relationen mellan dig och din hund

”Fun-obedience”

– för till dig som vill träna på att använda ditt kroppsspråk medvetet. På kursen får du kunskap om hur du leder din hund kroppsspråkligt och lär din hund kommandon med hjälp av din kropp. ”Fun-obedience” är ett roligt sätt att främja samarbete och fördjupa relationen mellan dig och din hund.

”Tango med hunden”

– för till dig som vill träna på att använda ditt kroppsspråk medvetet. I kursen får du kunskap om kroppsspråkliga kommunikation och hur du leder din hund kroppsspråkligt. ”Tango med hunden” är ett roligt sätt att främja samarbete och fördjupa relationen mellan dig och din hund.

”Longering med hunden”

– är till för dig som vill träna på att använda ditt kroppsspråk medvetet. I kursen får du kunskap om kroppsspråklig kommunikation och hur du leder din hund kroppsspråkligt i närheten och på distans. ”Longering med hunden” är ett roligt sätt att främja samarbete och fördjupa relationen mellan dig och din hund.

”Roligt lugnt och tillitsfullt”

– är till för dig som vill att din hund litar på dig, att ni växer ihop och att din hund får en stabil självkänsla.